บอสเนียและเฮอร์เซโก หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +387

รหัสโทร
 Banja Luka 51
 Bijeljina 55
 Bosansko - Podrinjska županija / ทัน 38
 ดิ Brcko 49
 Doboj 53
 Foca / Srbinje 58
 Herceg - Bosanska županija / ทัน 34
 Hercegovačko - Neretvanska županija / ทัน 36
 ทันซาราเจโว 33
 Mrkonjic จบการศึกษา 50
 posavska županija / ทัน 31
 Prijedor 52
 Samac 54
 Sarajevska županija / ทัน 33
 Srednjo - Bosanska županija / ทัน 30
 Srpsko ซาราเยโว 57
 Srbinje 58
 Trebinje 59
 Tuzlanska županija / ทัน 35
 Unsko - Sanska županija / ทัน 37
 Zapadno - Hercegovacka županija / ทัน 39
 Zenicko - Dobojska županija / ทัน 32
 ซวอร์นิ 56
 โทรศัพท์มือถือ
 ERONET (GSM900) 63
 GSM BIH (GSM 900) 61
 Mobi ของ (GSM 900) 65


บอสเนียและเฮอร์เซโก หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง