เซนต์ลูเซีย หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +1

กด + 1-758 *
เซนต์ลูเซีย หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง