ประเทศคิริบาส หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +686

รหัสเมืองไม่จำเป็นต้องใช้ ทุกจุดตัวเลข 5 หลัก
ประเทศคิริบาส หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง