หมู่เกาะคุก หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +682

รหัสเมืองไม่จำเป็น | หมายเลขโทรศัพท์มือถือเริ่มต้นด้วย 55 ตามด้วยตัวเลขสามหลัก
หมู่เกาะคุก หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง