หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +1

(รวมไซปัน ... โรตาและเนียน)
 สายโทรศัพท์ 1 + 670 + จำนวน Local
 รหัสพื้นที่ 67
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง