นิวซีแลนด์ หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +64

รหัสเมือง
 โอ๊คแลนด์ 9
 ไครสต์เชิ 3
 เดอนีดิน 3
 แฮมิลตัน 7
 เฮสติ้งส์ 6
 Invercargill 3
 เนเพียร์ 6
 เนลสัน 3
 นิวพลีมั 6
 นิวซีแลนด์ภายนอกภูมิภาค 24
 เกาะเหนือ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) 7
 เกาะเหนือ (ภาคเหนือ) 9
 เกาะเหนือ (ตะวันตก) 6
 ปาล์มเมอร์นอร์ท 6
 Pokeno 9
 โรโตรัว 7
 เกาะเซาท์ 3
 Tauranga 7
 โทรคมนาคม cdmaOne 27
 โทรคมนาคม Minicall เพจเจอร์ 89
 โทรคมนาคมเคลื่อนที่ (แอมป์ / DAMPS) 25
 โทรคมนาคมเพจเจอร์ 26
  เทลสตรา (GSM) 29
 ทิมา 3
 โวดาโฟน (GSM) 21
 นุย 6
 ภาคเวลลิงตัน 4
 แวง 9
 โทรศัพท์มือถือ
 Boaco 54
 Chinandega 341
 Diriamba 4222
 Esteli 71
 กรานาดา 55
 Jinotepe 41 บวกห้าหลักตัวเลขหรือ 4122 บวกตัวเลขสามหลัก
 Leon 311
 มานากัว 2
 Masatepe 44
 Masaya 52
 Nandaime 4522
 วาส 46
 San Juan del Sur 4682
 ซานมาร์คอส 43
 Tipitapa 53


นิวซีแลนด์ หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง