Европа номера на повикванията

Австрия 43
Молдова 373
Албания 355
Монако 377
Андора 376
Норвегия 47
Беларус 375
Остров Ман 44
Белгия 32
Полша 48
Босна и Херцеговина 387
Португалия 351
България 359
Румъния 40
Великобритания 44
Русия 7
вълнена фланела 44
Сан Марино 378
Германия 49
Свалбард 47
Гибралтар 350
Светият престол (Ватикана) 379
Гренландия 299
Словакия 421
Гърция 30
Словения 386
Дания 45
Сърбия 381
Естония 372
Украйна 380
жарсе 44
Унгария 36
Ирландия 353
Фарьорските острови 298
Исландия 354
Финландия 358
Испания 34
Франция 33
Италия 39
Холандия 31
Косово 383
Хърватия 385
Латвия 371
Черна гора 382
Литва 370
Чехия 420
Лихтенщайн 423
Швейцария 41
Люксембург 352
Швеция 46
македония 389
Ян Майен 47
Малта 356Европа номера на повикванията, международни разговори, телефонни повиквания, набиране, регионален код, телефонно набиране, международни кодове за набиране, кодове на извикващи страни, код на страната, градски кодове