Словения повикващи номера

Код на държавата +386

Градски кодове
 Целе 3
 Кран 4
 Копер 5
 Любляна 1
 Марибор 2
 Ново место 7
 Порторож 5
 Други представки
 Мобилтел GSM 900 1800 ... 31 ... 41
 S! Mobil GSM 900 1800 ... 40
 Mobitel NMT (аналог) 50
 Вега GSM 180070
 Toll-свободни 80
 Търговски обаждания 90
 VoIP poviders 881
 Доставчиците на интернет услуги 880 ... 889


Словения повикващи номера, международни повикващи кодове, телефонни повиквания, набиране, регионален код, телефонно набиране, международни кодове за набиране, кодовете на извикващите страни, кода на страната, градските кодове