Малта повикващи номера

Код на държавата +356

Градски кодове не се изискват. Всички точки 8 цифри.
 Мобилни телефонен код
 Отиди Mobile GSM 180079
 Vodaphone GSM 90099


Малта повикващи номера, международни повикващи кодове, телефонни повиквания, набиране, регионален код, телефонно набиране, международни кодове за набиране, кодовете на извикващите страни, кода на страната, градските кодове