জ্যামাইকা повикващи номера

Код на държавата +876

Част от Северна Америка номерационен план - код на страната 1 Dial 1 + 876 + Local Номер
জ্যামাইকা повикващи номера, международни повикващи кодове, телефонни повиквания, набиране, регионален код, телефонно набиране, международни кодове за набиране, кодовете на извикващите страни, кода на страната, градските кодове