Гибралтар повикващи номера

Код на държавата +350

Наземни линии 5 или 6 цифри мобилни телефонни номера имат 8 цифри завършващи на 000
 Това се дължи на отказ на Испания да признае 350 кода който е ограничен до Гибралтар 30000 телефонни номера достъпна от Испания с кода провинциален 9567
 Разговори към стационарни телефони в Испания се нуждаят само от броя 9-цифрен без кода 0034 въпреки че това се използва за мобилни телефони


Гибралтар повикващи номера, международни повикващи кодове, телефонни повиквания, набиране, регионален код, телефонно набиране, международни кодове за набиране, кодовете на извикващите страни, кода на страната, градските кодове