македония повикващи номера

Код на държавата +389

Берово 33
 Битоля 47
 Дебър 46
 Делчево 33
 Демир Хисар 47
 Дойран 34
 Гевгелия 34
 Гостивар 42
 Кавадарци 43
 Кичево 45
 Кочани 33
 Кратово 31
 Крива Паланка 31
 Крушево 48
 Куманово 31
 Македонски Брод 48
 Неготино 43
 Охрид 46
 Пехчево 33
 Прилеп 48
 Пробищип 32
 Радовиш 32
 Ресен 47
 Щип 32
 Скопие 2
 Струга 46
 Струмица 34
 Свети Николе 32
 Тетово 44
 Валандово 34
 Велес 43
 Виница 33
 Мобилни / Специални услуги
 Cosmofon (GSM900) 75 ... 76
 T-Mobile (GSM900) 70 ... 71


македония повикващи номера, международни повикващи кодове, телефонни повиквания, набиране, регионален код, телефонно набиране, международни кодове за набиране, кодовете на извикващите страни, кода на страната, градските кодове