Босна и Херцеговина повикващи номера

Код на държавата +387

Обаждане на кодове
 Баня Лука 51
 Биелина 55
 Bosansko - Podrinjska жупания / Кантон 38
 Distrikt Бръчко 49
 Добой 53
 Фоча / Srbinje 58
 Херцег - Bosanska жупания / Кантон 34
 Hercegovacko - неретванска жупания / Кантон 36
 Кантон Сараево 33
 Мърконич град 50
 Посавска жупания / Кантон 31
 Приедор 52
 Samac 54
 Сараевска жупания / Кантон 33
 Srednjo - Bosanska жупания / Кантон 30
 Сръбско Сараево 57
 Srbinje 58
 Требине 59
 Tuzlanska жупания / Кантон 35
 Unsko - Sanska жупания / Кантон 37
 Западно - Hercegovacka жупания / Кантон 39
 Zenicko - Dobojska жупания / Кантон 32
 Зворник 56
 Мобилни телефони
 ERONET (GSM900) 63
 GSM BIH (GSM 900) 61
 Моби си (GSM 900) 65


Босна и Херцеговина повикващи номера, международни повикващи кодове, телефонни повиквания, набиране, регионален код, телефонно набиране, международни кодове за набиране, кодовете на извикващите страни, кода на страната, градските кодове