Сан Марино повикващи номера

Код на държавата 378

Всички точки 549.
Сан Марино повикващи номера, международни повикващи кодове, телефонни повиквания, набиране, регионален код, телефонно набиране, международни кодове за набиране, кодовете на извикващите страни, кода на страната, градските кодове