Лихтенщайн повикващи номера

Код на държавата +423

Всички точки седем цифри за глас и мобилни разговори. Седем до 12 цифри за други услуги


Лихтенщайн повикващи номера, международни повикващи кодове, телефонни повиквания, набиране, регионален код, телефонно набиране, международни кодове за набиране, кодовете на извикващите страни, кода на страната, градските кодове