Португалия повикващи номера

Код на държавата +351

(Включително Азорските острови и Мадейра острови)
 Градски кодове не се изискват. Всички точки девет цифри.
 Забележка: В сила от декември 1999 Португалия променят своята схема за набиране да включи предишните градски кодове в местните телефонни номера.
 В допълнение към предишните кодове на града са добавени следните цифри в началото на всеки брой на различни видове услуги.
 Градски кодове
 Стационарни телефони и факсове 2
 Безплатен телефон 8
 Добавена стойност / Интернет 6
 Мобилни представки
 Стационарни телефони и факсове 93
 TMN 86
 Telecel 91


Португалия повикващи номера, международни повикващи кодове, телефонни повиквания, набиране, регионален код, телефонно набиране, международни кодове за набиране, кодовете на извикващите страни, кода на страната, градските кодове