Албания повикващи номера

Код на държавата +355

Градски кодове
 Babice 394
 Балши 313
 Байрам Цури 213
 Bajzë 211
 Берат 32
 Билища 811
 Булкизе 219
 Burrel 217
 Cakran 387
 Църик 581
 Чоровода 312
 Delvine 815
 Дивяка 371
 Durrës 52
 Елбасан 545
 Ersekë 812
 Фиер 34
 Fushë-Krujë 563
 Gjirokastër 84
 Gramsh 513
 Химара 393
 Кавайе 554
 Коплик 211
 Корча 82
 Krujë 511
 Крума 214
 Ksamil 893
 Кучове 311
 Кукуш 242
 Лак 53
 Леван 388
 Лежа 215
 Либохова 881
 Либражд 514
 Lushnjë 35
 Малик 861
 Мамурас 561
 Мемаляй 885
 Orikum 391
 Patos 342
 Peqin 512
 Пермет 813
 Përrenjas 591
 Пешкопия 218
 Поградец 832
 Поличан 368
 Повръщане 212
 Решен 216
 Рогожина 577
 Саранда 852
 Селеница 392
 Шияк 571
 Shkodër 22
 Тепелене 814
 Тирана 4
 Тропойе 213
 Ура Вайгуроре 361
 Vlorë 33
 Мобилен телефон
 Албания Мобилни комуникации (GSM 900) 68
 Vodafone (GSM 900/1800) 69


Албания повикващи номера, международни повикващи кодове, телефонни повиквания, набиране, регионален код, телефонно набиране, международни кодове за набиране, кодовете на извикващите страни, кода на страната, градските кодове