গর্নেস আইল্যান্ড повикващи номера

Код на държавата +44 1481


গর্নেস আইল্যান্ড повикващи номера, международни повикващи кодове, телефонни повиквания, набиране, регионален код, телефонно набиране, международни кодове за набиране, кодовете на извикващите страни, кода на страната, градските кодове