Монако повикващи номера

Код на държавата +377

Градски кодове не се изисква
Монако повикващи номера, международни повикващи кодове, телефонни повиквания, набиране, регионален код, телефонно набиране, международни кодове за набиране, кодовете на извикващите страни, кода на страната, градските кодове