Русия повикващи номера

Код на държавата +7

Градски кодове
 Зона (местност) кода на областта
 Белгород 472
 Брянск 483
 Владимир 492
 Voronezh 473
 Иваново 493
 Калининград 401
 Калуга 484
 Кострома 494
 Kursk 471
 Lipetsk 474
 Москва (общински) 495
 Москва (регионален) 496
 Орел 486
 Рязан 491
 Смоленск 481
 Тамбов 475
 Твер 482
 Тула 487
 Ярославъл 485
 ЗАБЕЛЕЖКА: Ефективно 01 декември 2005 Русия ревизира своята номерационния план да се изисква общо 10 цифри след кода на държавата. Всички телефонни кодове които по-рано са започнали през "0" са имали тази цифра се замени с "4."


Русия повикващи номера, международни повикващи кодове, телефонни повиквания, набиране, регионален код, телефонно набиране, международни кодове за набиране, кодовете на извикващите страни, кода на страната, градските кодове