சமோவா அழைப்பு குறியீடுகள்

நாட்டின் குறியீடு +784

பெருநகரம் குறியீடுகள் தேவையில்லை. அனைத்து புள்ளிகள் 5 அல்லது நிலையான வரிகளுக்கு 6 இலக்கங்கள்
 மொபைல் ஆபரேட்டர்: தொலைத்தொடர்பு சமோவா (ஜிஎஸ்எம் 900) மொபைல் போன்களுக்கான 7 இலக்குகள்.
சமோவா அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்