นิการากัว หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +505

รหัสเมือง
 Boaco 54
 Chinandega 341
 Diriamba 4222
 Esteli 71
 กรานาดา 55
 Jinotepe 41 บวกห้าหลักตัวเลขหรือ 4122 บวกตัวเลขสามหลัก
 Leon 311
 มานากัว 2
 Masatepe 44
 Masaya 52
 Nandaime 4522
 วาส 46
 San Juan del Sur 4682
 ซานมาร์คอส 43
 Tipitapa 53


นิการากัว หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง