หมู่เกาะเคย์เเมน หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +1

รหัสโทรศัพท์
  รหัส 345
  เป็นส่วนหนึ่งของแผน North American เลขรหัสประเทศ 1
  สายโทรศัพท์ 1 + 345 + จำนวน Local


หมู่เกาะเคย์เเมน หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง