ประเทศกาบอง หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +241

รหัสเมืองไม่จำเป็นต้องใช้ ทุกจุด 6 หลัก
ประเทศกาบอง หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง