เกาะ Isle of Man หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +44

รหัส 44 โทร (สหราชอาณาจักรรหัสพื้นที่ 01624)
เกาะ Isle of Man หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง