อิรัก หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +964

รหัสเมือง
 แบกแดด 1
 ท้องเสีย 40
 Kerbela 32
 คอร์คุก 50
 Mousil 60
 จาฟ 33
อิรัก หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง