มาดากัสการ์ หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +261

ทุกจุดรหัสพื้นที่ + ตัวเลขห้าหลัก
 รหัสโทรศัพท์
 Ambatolampy 42
 Ambositra 47
 Ambotondrazaka 54
 ตานานาริโว 22
 Antsirabe 44
 แอน (ดิเอโกซัวเรซ) 82
 Antsohihy 67
 Farafangana 73
 Fianarantsoa 75
 จังก้า 62
 Maintirano 69
 Manakara 72
  Mananjary 72
 ภาคตะวันออกกลาง 13
 Moramanga 56
 Morondava 95
 Be Nosy คือ. 86
 Sainte Marie 57
 Sambava 88
 Toamasina 53
 Tolagnaro 92
 Toliaray 94
 ผู้ประกอบการ
 ออเรนจ์ (GSM 900) 32
 MADACOM (GSM 900) 33
 Telecel (AMPS Cellular) 30
 โทรคมนาคมมาดากัสการ์ (TELMA) 20


มาดากัสการ์ หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง