คองโก, สาธารณรัฐ หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +242

รหัสเมืองไม่จำเป็น | ทั้งหมดชี้ตัวเลขหกหลัก | อย่างไรก็ตามการทดสอบทางเทคนิคเริ่มในเดือนสิงหาคม 2003 เพื่อแปลงเป็นตัวเลขเจ็ดหลัก
คองโก, สาธารณรัฐ หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง