เอสโตเนีย หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +372

มีผลบังคับใช้ 1 พฤศจิกายน 2003 เอสโตเนียเปลี่ยนไปใช้ระบบที่ทุกหมายเลขโทรศัพท์สายคงประกอบด้วยตัวเลขเจ็ดหลักตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2004 รหัสโทรของชาติ "0" ไม่จำเป็นต้อง
 เคาน์ตี้หมายเลขสมาชิกเก่าก่อนที่ 1 พฤศจิกายน 2003 New หมายเลขสมาชิกจาก 1 พฤศจิกายน 2003
 Laane-Virumaa 99 123 32 9123 9
 Ida-Virumaa 99 123 33 9123 9
 Jarvamaa 99 123 38 9123 9
 Viljandimaa 99 123 43 9 9123
 Pärnumaa 99 123 44 9 9123
 ซารี 99 123 45 9123 9
 Hiiumaa 99 123 46 9 9123
 Läänemaa 99 123 47 9 9123
 Raplamaa 99 123 48 7 9123
 Tartumaa 399 123 7 39 9123
 Valgamaa 99 123 76 9 9123
 Jogevamaa 99 123 77 9 9123
 Vorumaa 99 123 78 9 9123
 Polvamaa 99 123 79 9 9123
 ภายใต้แผนใหม่หมายเลขโทรศัพท์มือถือประกอบด้วยทั้งเจ็ดหรือแปดหลัก
 Eesti Mobiitelefon / เอสโตเนียมือถือโทรศัพท์ (NMT450 / 900 | GSM 900)
 Radiolinja Eesti / Rediolinja เอสโตเนีย (GSM 900)
 Q GSM | Ritabell | Tele2.ee หรือ Levicom บรอดแบนด์ (GSM 900)
เอสโตเนีย หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง