เกาะคริสต์มาส หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +61

(ดินแดนของออสเตรเลีย) จากออสเตรเลียโทร 08-XXXX-XXXX (รหัสประเทศไม่จำเป็น)
 จากที่อื่น ๆ กด + 61-8-XXXX-XXXX
เกาะคริสต์มาส หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง