เซนต์คิตส์และเนวิส หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +869

สายโทรศัพท์ 1 + 869 + จำนวน Local
 รหัสมือถือ
 Cable & Wireless (GSM 850/1900)
 Ventures ไร้สาย (GSM 900/1800)


เซนต์คิตส์และเนวิส หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง