กัมพูชา หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +855

รหัสเมือง
 Banteay Meanchey 54
 พระตะบอง 53
 Kampong Speu 25
 กำปงชนัง 26
 กำปอด 33
 Kandal 24
 กำปงจาม 42
 กำปง ธ 62
 Kep 36
 เกาะกง 35
 กระแจะ 72
 Mondul คีรี 73
 ไพลิน 55
 พนมเปญ 23
 ปราสาทเขาพระวิหาร 64
 Prey Veng 43
 Pursat 52
 รัตนคีรี 75
 เสียม Riep 63
 สีหนุวิล 34
 Stung Treng 74
 Svay Rieng 44
 Takeo 32
 Udar Meanchey 65
 โทรศัพท์มือถือ
 Camshin (ชินวัตร) GSM 900/1800 011
 CamGSM (Mobitel) GSM 900 012
 CASACOM (สามารถ) NMT 900 015
 CASACOM (สามารถ) GSM 900 016
 Camtel CDMA (ไม่ใช้ในปัจจุบัน) 014
 Camtel AMPS 018
กัมพูชา หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง