จอร์แดน หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +962

คงที่ดินทุกสายใช้ตัวเลขเจ็ดหลัก รหัสพื้นที่ดังต่อไปนี้อยู่ในสถานที่: 2 สำหรับภาคเหนือจอร์แดนที่ 3 สำหรับภาคใต้จอร์แดน 5 หุบเขาจอร์แดนบวกกลางและภาคตะวันออกจอร์แดนและ 6 สำหรับมากขึ้นอัมมาน (เมืองหลวง) พื้นที่
 รหัสโทรศัพท์
 Ajloun 2
 มหานครอัมมาน 6
 ตูน 3
 Azraq 5
 Balqa 5
 Irbid 2
 Jerash 2
 Karak 3
 คำสุภาพ 3
 มาดาบา 5
 Mafraq 2
 เปตรา 3
 Ramtha 2
 เกลือ 5
 Tafila 3
 Wadi Rum 3
 Zarqa 5
 โทรศัพท์มือถือ
 Mobilecom 77
 Fastlink 79


จอร์แดน หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง