เกาหลี, นอร์ท หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +850

รหัส
 Pyong ยาง 2
เกาหลี, นอร์ท หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง