ประเทศมอริเตเนีย หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +222

ไม่มีเมือง Codesrequired หมายเลขโทรศัพท์สายคงที่เริ่มต้นด้วย 5 ตามด้วยตัวเลขหกหลัก
 หมายเลขโทรศัพท์มือถือเริ่มต้นด้วย 6 ตามด้วยตัวเลขหกหลัก
 รหัสเมือง
 โทรศัพท์สอบถาม 12
 นาฬิกาพูด 16
 ตำรวจ 17
 ดับเพลิง 18
ประเทศมอริเตเนีย หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง