เกาะจาเมกา หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +876

เป็นส่วนหนึ่งของนอร์ทอเมริกันเลข Plan - รหัสประเทศ 1 Dial 1 + 876 + จำนวน Local


เกาะจาเมกา หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง