เซอร์เบีย หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +381

เบลเกรด (เบลเกรด) 11
 Bor 30
 จาโก 35
 Kosovska Mitrovica 28
 Kragujevac 34
 Kraljevo 36
 Krushevac 37
 Ni? (Nish) 18
 วี Pazar 20
 Novi Sad 21
 Panchevo 13
 Pec 39
 Pirot 10
 Pozarevac 12
 Prishtina 38
 Sombor 25
 Sremska Mitrovica 22
 Subotica 24
 Uzice 31
 Valjevo 14
 Zajechar 19
 ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2004 คำนำหน้าโทรศัพท์มือถือได้เปลี่ยน 5-50
 เทเลนอร์เซอร์เบีย GSM 900 / 180062 ... 63
 เอ็มทีเอ GSM 900 / 180064 ... 65


เซอร์เบีย หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง