เซเชลส์ หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +248

รหัสเมืองไม่จำเป็นต้องใช้ ทุกจุด 6 หลัก
เซเชลส์ หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง