Malawi Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +265

Tất cả chỉ sáu đến tám chữ số không có mã vùng.
 Mã điện thoại di động
 Celtel 9
 Malawi Viễn thông Ltd (MTL) 1
 Telekom Networks Malawi Limited (TNML) 8

Malawi Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố