Đan mạch Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +45

Mã điện thoại
 Mã thành phố không cần thiết | Tất cả các điểm 8 chữ số.
Đan mạch Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố