Chile Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +56

Mã điện thoại
 Thành phố Số
 Antofagasta 55
 Arica 58
 Calama 55
 Chillán 42
 Concepción 41
 Copiac ó 52
 Coquimbo 51
 Coyhaique 67
 Curicó 75
 Iquique 57
 La Serena 51
 Linares 73
 Los Andes 34
 Los Angeles 43
 Osorno 64
 Ovalle 53
 Puerto Montt 65
 Punta Arenas 61
 Quillota 33
 Rancagua 72
 San Antonio 35
 San Felipe 34
 San Fernando 72
 Santiago (Metropolitan Region) 2
 Talcahuano 41
 Talca 71
 Temuco 45
 Valdivia 63
 Valparaíso 32
 Vina del Mar 32
 dịch vụ điện thoại của Chile có một hệ thống đa sóng nên tiền tố IDD phụ thuộc vào quốc tế (trong nước và quốc) công ty hãng được sử dụng (yêu cầu giá trước khi đặt cuộc gọi) | Tiền tố IDD là 1YZ (cho các cuộc gọi trong nước) và 1YZ0 (đối với các cuộc gọi quốc tế) nơi 1YZ được gọi là mã hãng |
 Trong tháng bảy năm 2002 số điện thoại di động ở Chile đã được chuyển đổi 7-8 chữ số bắt đầu với một trong hai 8 hoặc 9

Chile Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố