Liberia Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +231

Không thành phố Codes cho các cuộc gọi điện thoại cố định
 Điện thoại di động
 Lonestar thoại di động 40 ... 41 ... 50 ... 51 ... 64 ... 65

Liberia Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố