Belize Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +501

Mã huyện
 Thành phố Belize 2
 Benque Viejo 93
 Cayo (Bao gồm Belmopan | San Ignacio và Benque Viejo) 9
 Corozal 4
 Dangriga 5
 Độc lập 6
 Countrywide Mobile Roaming - tất cả các nhà cung cấp 6
 Orange Walk 3
 Punta Gorda 7
 Stann Creek 5
 Toledo 7

Belize Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố