Congo, Cộng hòa Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +242

Mã thành phố không cần thiết | Tất cả chỉ sáu chữ số | Tuy nhiên thử nghiệm kỹ thuật bắt đầu vào tháng tám năm 2003 để chuyển đổi đến bảy chữ số

Congo, Cộng hòa Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố