Tòa Thánh (Thành Vatican) Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +39


Tòa Thánh (Thành Vatican) Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố