Croatia Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +385

Địa phương Mã vùng
 Bjelovar 43
 Cakovec 40
 Dubrovnik 20
 Gospić 53
 Karlovac 47
 Koprivnica 48
 Krapina 49
 Osijek 31
 Pazin 52
 Pozega 34
 Rijeka 51
 Sibenik 22
 Sisak 44
 Slavonski Brod 35
 Split 21
 Varazdin 42
 Vinkovci 32
 Virovitica 33
 Zadar 23
 Zagreb 1
 Dịch vụ điện thoại di động Tiền tố
 Tương tự mạng di động (NMT 450) 99
 HT Mobile (GSM 900) 98
 Dịch vụ nhắn tin 97
 VIP (GSM 900) 91
 TELE2 95

Croatia Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố