Nước Bỉ Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +32

NDD (0) và mã số thành phố / khu vực được yêu cầu trên tất cả các cuộc gọi trong vòng Bỉ khoảng cách địa phương hoặc dài.
 Mã điện thoại
 Ath 67
 Aalst (Alost) 53
 Antwerpen (Anvers) "Antwerp" 3
 Arlon 63
 Brugge (Bruges) 50
 Brussel / Bruxelles "Brussels" 2
 Charleroi 71
 Chimay 60
 Ciney 83
 Dendermonde 52
 Diest 13
 Dinant 82
 Durbuy 86
 Genk 89
 Gent (Gand) "Ghent" 9
 Hasselt 11
 Herentals 14
 Huy (Hoei) 85
 Ieper 57
 Kortrijk (Courtrai) 56
 La Louvicre 64
 Leuven (Louvain) 16
 Libramont 61
 Licge (Luik) 4
 Mechelen (Malines) 15
 Mons (Bergen) 65
 Namur (Namen) 81
 Nieuwpoort (Nieuport) 58
 Ninove 54
 Nivelles (Nijvel) 67
 Oostende (Ostende) "Ostend" 59
 Roeselare (Roulers) 51
 Ronse 55
 Stavelot 80
 Tongeren (Tongres) 12
 Tounai 69
 Turnhout 14
 Verviers 87
 Veurne 58
 Wareme 19
 Wavre (Waver) 10
 Zeebrugge 50
 Điện thoại di động
 Proximus (GSM 900) 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479
 Mobistar (GSM 900) 495 | 496 | 497
 Cơ sở (GSM 1800) 485 | 486
 Thư mục trực tuyến
 Belgacom
 Infobel

Nước Bỉ Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố