Comoros Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +269

Ðịa bàn cư trú số thuê bao
 Đảo Anjouan
 Domoni 71 tuổi 9X XX
 Mutsamudu 71 0X XX đến 71 6X XX
 Sima 71 tuổi 8X XX
 Đảo Moheli
 Fomboni 72 0X XX đến 72 5X XX
 Nioumachoua 72 tuổi 6X XX
 Wanani 72 tuổi 8X XX
 Đảo Grand Comoros
 Foumbouni và Nam của đảo 79 XX XX
 Mbéni và Đông của đảo 77 XX XX
 Mitsamiouli và Bắc của đảo 78 XX XX
 Moroni và Trung tâm của đảo 73 XX XX và 74 XX XX
 Internet và số đặc biệt 76 XX XX
 Huri thoại di động (GSM 900) 3X XX XX

Comoros Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố