Honduras Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +504

Mã thành phố không cần thiết.
 Chú ý: Số điện thoại trong Honduras đã được chuyển đổi 6-7 chữ số.

Honduras Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố