Montserrat Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +664

Một phần của kế hoạch đánh số Bắc Mỹ - Mã quốc gia 1
 Quay số 1 + 664 + Số địa phương
Montserrat Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố